مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی
مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - میهمان و انتقال نیمسال دوم 93-92 (دانشجویان)

قابل توجه دانشجویان گرامی

بدینوسیله دستورالعمل و برنامه زمانبندی میهمانی و انتقالی دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی را براینیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲به اطلاع میرساند:

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

(زمان منقضی شده است)

" آموزش"

 • ۲۵ آذر ۹۲ ، ۰۶:۴۷
 • ۱۷۳ نمایش
مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - دروس غیر حضوری نیمسال اول 93-1392 (دانشجویان)

اطلاعیه دروس غیر حضوری

بدینوسیله اطلاعات تکمیلی مربوط به دروس غیرحضوری دانشجویان

در نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به شرح جدول ذیل اعلام میگردد:

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت حضور استاد در مرکز

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

۱

کاربرد مددکاری اجتماعی در زندان(۱)

آقای جوان

پنجشنبه ۹ تا ۱۲.۴۵

یکشنبه ۱۷.۳۰ تا ۱۹

۷ دی ۹۲

۹ صبح

۲

کاربرد کامپیوتر در مددکاری

آقای جوان

پنجشنبه ۹ تا ۱۲.۴۵

یکشنبه ۱۷.۳۰ تا ۱۹

--

--

۳

مددکاری اجتماعی کار با فرد (۱)

آقای غیاثی نژاد

سه شنبه ۱۵.۴۵ تا ۱۸

۹ دی ۹۲

۹ صبح

۴

مددکاری اجتماعی کار با فرد (۲)

آقای غیاثی نژاد

سه شنبه ۱۵.۴۵ تا ۱۸

۸ دی ۹۲

۹ صبح

۵

حقوق اداری و استخدامی

آقای هژبر کلالی

یکشنبه ۱۰.۳۰ تا ۱۲.۴۵

دوشنبه ۸ تا ۹.۳۰

سه شنبه ۸ تا ۹.۳۰

۷ دی ۹۲

۹ صبح

۶

تشکیلات و روشهای اداری

آقای رنجبر

پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵.۳۰

۷ دی ۹۲

۹ صبح

۷

مبانی مدیریت

آقای رنجبر

پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵.۳۰

۹ دی ۹۲

۹ صبح

۸

قوانین اداری و تشکیلاتی

آقای رنجبر

پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵.۳۰

۷ دی ۹۲

۹ صبح

۹

جامعه شناسی خانواده

آقای امیرفخریان

سه شنبه ۱۱.۳۰ تا ۱۳

پنجشنبه ۱۵.۴۵ تا ۱۷.۱۵

۷ دی ۹۲

۹ صبح

۱۰

کلیات علم اقتصاد

آقای فلاح

--

۸ دی ۹۲

۹ صبح

 "آموزش"

 • ۰۴ آذر ۹۲ ، ۰۷:۰۷
 • ۱۷۸ نمایش

دانشگاه جامع علمی-کاربردی


ساختار تشکیلاتی شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص

و

اهم فعالیتهای بخشهای مختلف آن

به انضمام

آیین‌نامه‌ها ، مصوبات ، بخشنامه‌ها ، و ابلاغیه‌های آموزشی

 

کلیک کنید

 

"مدیریت"

 • ۱۳ مهر ۹۲ ، ۱۳:۴۳
 • ۱۸۹ نمایش
 • مدیریت دانشگاه

نظام واحدی، سال آموزشی، امتحانات و حضور دانشجو

 

ماده 1ـ نظام واحدی

نظام واحدی بر دو اصل اساسی بنیاد گذاشته شده است:

1ـ هر درس مستقلا" ارزش خود را دارد یعنی اگر دانشجویی در یک درس قبول شده باشد کار او در آن درس پایان یافته است و بعلت آنکه در درسهای دیگری رد شده است نباید درس قبول شده را تکرار کند.

2ـ ارزش هر درس با تعداد واحدهایی که برای آن درس تعییبن شده مشخص می‌گردد و ارزش هر واحد در هر درس برابر واحد دیگر در درسهای دیگر در همان سطح تحصیلی است.

 

ماده 2ـ تعریف واحد

یک واحد عبارتست از آن مقدار از یک ماده درسی که بتوان مفاد آن را طی شانزده جلسه یک ساعتی تدریس نظری توسط اعضای هیأت علمی به دانشجو تعلیم داد و انتظار میرود که دانشجو برای فراگرفتن آن حداقل 2 ساعت در سطح لیسانس و 3 ساعت در سطح بالاتر از لیسانس برای هر ساعت درس نظری مطالعه و پژوهش نماید.

شانزده جلسه آزمایشگاهی یا کارگاهی یا عملی یا بیمارستانی یا صحرایی که هر جلسه آن از دو ساعت کمتر نباشد یک واحد محسوب می‌شود.

تبصره 1ـ یک واحد درس در شانزده هفته در نیمسال تحصیلی و در هشت هفته در دوره تابستانی تدریس می‌شود.

تبصره 2ـ در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رییس دانشکده میتوان یک واحد درسی را در مدتی کوتاهتر از شانزده هفته تدریس نمود مشروط بر اینکه مجموع ساعات درس از شانزده کمتر نشود.

تبصره 3ـ گروه آموزشی میتواند در مواردی که مقتضی بداند از دانشجو بخواهد قسمتی یا تمام مدت پیش بینی شده برای مطالعه و پژوهش را در جلسات تمرینی شرکت نماید.

تبصره 4ـ ارزش واحدی بررسی‌ها و پژوهشهای مستقل و پروژه‌ها توسط گروه آموزشی تعیین می‌گردد.

 

ماده 3ـ سال آموزشی

سال آموزشی شامل دو نیمسال هر یک به مدت شانزده هفته است که برای هر یک از این دو نیمسال کار دانشجو ارزشیابی شده و نمرات هر درس داده خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که دوره تابستانی دایر شود مدت آن هشت هفته خواهد بود.

(برای آگاهی کامل از مقررات دوره تابستانی و تغییرات جدید آن ، به آیین‌نامه دوره تابستانی مراجعه شود.)

 

ماده 4ـ امتحانات

ارزشیابی نهایی هر درس توسط مسؤول آن درس براساس 4 عامل زیر صورت می‌گیرد:

حضور مرتب دانشجو در کلاس درس.

انجام دادن تکالیف درسی.

ارزشیابی‌های مکرر در طی نیمسال.

ارزشیابی جامع در پایان نیمسال.

تبصره ـ ارزشیابی‌های مکرر و جامع جزئی از درس محسوب می‌شوند.

تبصره 2ـ تعداد ارزشیابی‌ها بسته به نوع درس به تشخیص مسؤول درس خواهد بود.

تبصره 3ـ برگزاری ارزشیابی جامع با ارزشیابی‌های مکرر تفاوت اساسی نخواهد داشت و بسته به نظر مسؤول درس و نسبت به هر مورد می‌تواند بصورت کتبی، عملی، شفاهی یا با انجام دادن تکالیف صورت گیرد.

 

ماده 5 ـ حضور دانشجو در درس

از لحاظ شرکت فعال در گفتگو و بحث و آشنایی نزدیک و دقیق با موضوع درس و کوشش جمعی برای درگیری با مسائل طرح شده و یافتن راه حل آنها حضور مرتب دانشجو در جلسات هر درس ضروری است و عامل مؤثری در ارزشیابی آن درس به شمار می‌رود.

تبصره 1ـ درصورتیکه غیبت دانشجو از یک چهارم مجموع ساعات هر درس تجاوز کند دانشجو حق شرکت در ارزشیابی نهایی آن درس را ندارد و در آن درس نمرة مردود خواهد گرفت.

تبصره 2ـ در مورد درسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتیکه غیبت دانشجو از یک چهارم ساعات در هریک از دو قسمت تجاوز کند حق شرکت در ارزشیابی نهایی در هیچیک از دو قسمت آن درس را ندارد و در آن درس نمره مردود خواهد گرفت.

آئین نامه تحصیلات دوره لیسانس

دوره لیسانس به دوره‌ای از تحصیلات عالی اطلاق میشود که برای افزایش اطلاعات و معلومات و شکفته‌کردن استعدادها و پرورش نیروی تفکر تحلیلی و قابلیت‌ها و مهارتهای افراد در رشته‌های گوناگون دانشگاهی و آشنا شدن با مسائل اجتماعی و آمادگی بعهده گرفتن مسؤولیت و وظیفه سازنده در اجتماع و همچنین آمادگی برای احراز تخصص دایر می‌شود.

 

"مدیریت"

 • ۱۳ مهر ۹۲ ، ۱۳:۰۱
 • ۱۷۲ نمایش
 • مدیریت دانشگاه
مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه نیمسال اول 93-1392 (دانشجویان)

دانشجوی گرامی

برای سهولت پرداخت اینترنتی شهریه در نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ ،

فایل آموزشی مراحل پرداخت اینترنتیدر لینک زیر قرار گرفته است:

 

جهت مشاهده فایل راهنما، کلیک کنید

 

" امور مالی"

 

 • ۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۹:۳۷
 • ۱۳۸ نمایش
 • مدیریت دانشگاه
مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - اعلام شماره تماس جدید (دانشجویان)

بدینوسیله به اطلاع تمامی دانشجویان گرامی می‌رساند:

چنانچهشماره تماس ضرورییاشماره موبایلآنها تغییر کرده است ،

ضرورت داردشماره جدید را جهت بروزرسانی در سیستم و دقت در

اطلاع‌رسانی به دانشجو ، به واحد آموزش اطلاع دهند.

 

«آموزش»

 

 • ۰۹ مهر ۹۲ ، ۰۵:۲۱
 • ۱۸۰ نمایش
 • مدیریت دانشگاه

فراخوان مقاله و مطالب علمی دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

تمامی دانشجویان محترم این مرکز

درصورت تمایل می‌توانند مقالات علمی و دانشجویی

یا هرگونه تحقیق و مطلب مناسب را

که جنبه آموزشی و یادگیری، اطلاع‌رسانی،

و به نحوی ارتقاء سطح دانش دارد،

جهت نشر و گسترش با هدف بهره‌مندی دیگران،

برای درج در وبلاگ‌های اینترنتی دانشگاه ارائه نمایند

تا با نام دانشجو در سایت

www.danesh1251.blogfa.com

یا

www.danesh1251.blog.ir


انتشار یابد.

"آموزش"

 • ۰۷ مرداد ۹۲ ، ۱۱:۰۳
 • ۱۷۹ نمایش
 • مدیریت دانشگاه
توجه: برای دریافت فرم‌های مورد نیاز دانشجویی ، روی آن کلیک کنید.

(در صورتیکه از سرعت کافی خط اینترنت برخوردار نیستید ، تا بازشدن فایل کمی صبر کنید)

 

 

کاربرگ‌ها

کاربرگ‌های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه

101  سهمیه شاغل
102  تأیید معدل برای دانش‌آموزانی که گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه برای آنان صادر  نشده است
103  تأیید معدل برای دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش
104  تعهد برای پذیرفته‌شدگان دارای مغایرت ، سال تحصیلی ..... - ..... 13
109  پیش ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کاردانی / کارشناسی
110  تعهد‌ نامه
113  روکش پرونده آموزشی مقطع مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای
114  روکش پرونده آموزشی مقطع کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای
201  انصراف از تحصیل
202  درخواست معافیت تحصیلی
203  درخواست تجدید نظر نمره
204  حذف درس / ترم
205  تعهدنامه دانشجویان یک ترم مشروط
209  استشهاد محلی
210  درخواست معادل‌سازی دروس
211  گواهی اشتغال به تحصیل
212-1  (کاربرگ‌های درس کاربینی) تفاهم‌نامه همکاری آموزشی
212-2  (کاربرگ‌های درس کاربینی) تعهد کاربین
212-3  (کاربرگ‌های درس کاربینی) ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی
212-4  (کاربرگ‌های درس کاربینی) گزارش کاربینی
213-1  (کاربرگ‌های کارورزی) معرفی به کارورزی
213-2  (کاربرگ‌های کارورزی) گزارش پیشرفت هفتگی
213-3  (کاربرگ‌های کارورزی) گزارش پیشرفت ماهانه
213-4  (کاربرگ‌های کارورزی) ارزیابی نهایی کارورز توسط مربی
213-5  (کاربرگ‌های کارورزی) ارزیابی نهایی کارورز توسط مدرس
213-6  (کاربرگ‌های کارورزی) ارزیابی نهایی کارورز
214  انتقال توأم با تغییر رشته
215  تغییر رشته در مقطع کاردانی یا تغییر گرایش در مقطع کارشناسی
216  افزایش سنوات تحصیل / بازگشت به تحصیل
218-1  کاربرگ ضوابط آموزشی (نسخه مخصوص دانشجو)
218-2  کاربرگ ضوابط آموزشی (نسخه مخصوص پرونده آموزشی)
219  خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو
220  انتقال در صورت عدم حد نصاب (از سایر استانها به استان تهران و بین مراکز استان تهران)
221  انتقال توأم با تغییر رشته در صورت عدم حد نصاب رشته (از سایر استانها به استان تهران و  بین مراکز استان تهران)
222  درخواست صدور مجوز ثبت‌نام و انتخاب واحد با تأخیر
223  درخواست مرخصی تحصیلی
224  تسویه حساب
225  تسویه حساب
226  تسویه حساب
227  روکش پرونده مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص
228  روکش پرونده مربوط به شورای آموزشی استان
229  روکش پرونده مربوط به شورای آموزشی مرکز
301  درخواست انتقال و میهمان از سایر استانها به استان تهران
303  درخواست انتقال و میهمان در سایر استانها ، به غیر از استان تهران
305  درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان (بجز استان تهران)
308  اظهارنامه وام دانشجویی
501  روکش پرونده دانش‌آموختگان کاردانی ترمی / پودمانی
502  روکش پرونده دانش‌آموختگان کارشناسی ناپیوسته ترمی / پودمانی
504  درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

 تاریخ آخرین تغییرات: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395

 

 

سایر فرم‌ها

دریافت سایر فرم‌های خدمات آموزشی و دانشجویی

 01   فرم تعهد رفتار و اخلاق دانشجویی
02  اطلاعات فردی پذیرفته‌شدگان – یک صفحه‌ای
03  اطلاعات دانشجو – چهار صفحه‌ای
04  تعهدنامه کاردانی بابت مقطع متوسطه
05  تعهدنامه کارشناسی بابت مقطع کاردانی
06  پیشینه و علایق ورزشی و نهضت داوطلبی در ورزش بهمراه راهنمای تکمیل فرم
07  فرم توانمندیهای فرهنگی دانشجویان
08  انتخاب واحد درسی
09  آیین‌نامه شهریه دانشجویی
10  فرم مشخصات متقاضی وام شهریه
11  تعهدنامه وام جهت ثبت در دفاتر رسمی
12  برگ تأیید دریافت دفترچه یا تسویه اقساط وام دانشجویی
13  معرفی به استاد
14  راهنمای گذراندن درس کارورزی
15  حضور و غیاب روزانه کارورز (جلسات حضور)
16  فرم ارائه پروژه
17  جلسه دفاعیه درس پروژه
18  ارزیابی نهایی پروژه
19  تحویل گواهینامه موقت پایان تحصیلات
20  تحویل اصل مدرک تحصیلی (دانشنامه)
21  تعهدنامه بابت مفقودی مدرک دانش‌آموختگان
22  فرم پذیرش واحدهای درسی

 

 تاریخ آخرین تغییرات: چهارشنبه 27 بهمن 1395

 

"آموزش"

 • ۰۴ تیر ۹۲ ، ۰۲:۰۰
 • ۶۰۰۱ نمایش
 • مدیریت دانشگاه

بدینوسیله شماره حساب بانکی

مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان زندان‌ها (مشهد)

به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نام بانک

نام شعبه

شماره حساب

تجارت

دانشجو مشهد

۴۲۳۰۴۳۹۳۸

ضمناً شماره حساب به نام

مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان زندان‌ها (مشهد)

می‌باشد.

"امور مالی"

 • ۰۲ تیر ۹۲ ، ۱۳:۳۵
 • ۱۸۷ نمایش
 • مدیریت دانشگاه
مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - شیوه‌نامه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان اتباع (دانشجویان)

قابل توجه دانشجویان اتباع (غیر ایرانی)

بدینوسیله شیوه‌نامه جدید ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان اتباع غیر ایرانی در رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه ، آگهی می‌گردد.

برای مشاهده کلیک کنید

(توجه: در صورتیکه از سرعت کافی خط اینترنت برخوردار نیستید ، تا بازشدن فایل کمی صبر کنید)

" آموزش "

 • ۲۸ خرداد ۹۲ ، ۰۴:۴۳
 • ۱۷۶ نمایش