مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

شماره حساب واریز وجه (شماره حساب بانکی)

يكشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۳۵ ب.ظ

بدینوسیله شماره حساب بانکی

مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان زندان‌ها (مشهد)

به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نام بانک

نام شعبه

شماره حساب

تجارت

دانشجو مشهد

۴۲۳۰۴۳۹۳۸

ضمناً شماره حساب به نام

مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان زندان‌ها (مشهد)

می‌باشد.

"امور مالی"

  • ۹۲/۰۴/۰۲
  • ۳۰۵ نمایش
  • مدیریت دانشگاه