مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - تمدید اعتبار کارت دانشجویی نیمسال جدید (دانشجویان)

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی

آن دسته از دانشجویانی کهتاریخ اعتبار کارت دانشجویی

(مندرج در پشت کارت) آنها ،به اتمام رسیده است ،

جهت ثبتتاریختمدید اعتباردر سیستم ودرجبر روی کارت ،

به واحد آموزش مراجعه نمایند.

بدیهی است از این تاریخ کلیه کارتهای دانشجویی

که تاریخ مندرج بر آنها منقضی شده ،

از درجه اعتبار ساقط است.

"آموزش"

  • ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۱۰
  • ۳۹۴ نمایش
  • مدیریت دانشگاه