مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان زندان‌ها (خراسان‌رضوی):


آدرس: خراسان‌رضوی- مشهدمقدس- بلوار وکیل آباد- سه راه زندان-  خیابان شهید قانع- جنب سالن ملاقات زندان ‌مرکزی‌ مشهد- مرکز آموزش

تلفن‌های تماس:

مخابرات:    38908454 – 051

دفتر ریاست-معاون مرکز:    38662509 - 051

معاونت آموزشی:    38908455 – 051

آموزشهای ضمن خدمت کارکنان:    38662507 – 051

دبیرخانه- فرهنگی- دورنگار:    38662505 – 051

اموراداری دانشجویان- امور مدرسان:    38662506 – 051

امور مالی:    38662508 – 051

فارغ التحصیلان:    38662510 – 051


پست الکترونیک(ایمیل):    Danesh1251@yahoo.com


وبلاگ(سایت) اینترنتی:

www.Danesh1251.blogfa.com

و   www.Danesh1251.blog.ir  (جدید)