مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

قابل توجه دانشجویان لیست ذیل


آخرین مهلت برای نامبردگان بابت انجام وظیفه دانشجویی خود ،

روز پنجشنبه 26 آذرماه تعیین شده است.

بدیهی است پس از پایان مهلت مذکور؛

وفق ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

"آموزش"

  • ۹۴/۰۹/۱۷
  • ۱۴۶ نمایش
  • مدیریت دانشگاه