مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

دروس مقاطع (عناوین دروس)

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳ ب.ظ

اطلاعات مربوط به عناوین دروس در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک نام رشته

کاردانی پیوسته امور اداری:  برای مشاهده کلیک کنید

کاردانی ناپیوسته اصلاح و تربیت (ورودی ۹۱ و ماقبل آن):  برای مشاهده کلیک کنید

کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت (از ورودی ۹۲):  برای مشاهده کلیک کنید

کاردانی ناپیوسته مددکاری اجتماعی (ورودی ۹۱ و ماقبل آن):  برای مشاهده کلیک کنید

کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده (از ورودی ۹۲):  برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی ناپیوسته اصلاح و تربیت (ورودی ۹۱ و ماقبل آن):  برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیت (از ورودی ۹۲):  برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی ناپیوسته آسیب‌شناسی اجتماعی (ورودی قبل از سال ۹۰): برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی ناپیوسته آسیب‌شناسی اجتماعی (ورودی سال ۹۰ و ۹۱): برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی حرفه ای آسیب‌شناسی اجتماعی (از ورودی ۹۲):  برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی (از ورودی ۹۲):  برای مشاهده کلیک کنید

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده (از ورودی 94):  برای مشاهده کلیک کنید  (جدید)

  • ۹۱/۱۲/۲۳
  • ۳۰۰ نمایش
  • مدیریت دانشگاه