مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی
مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان زندانها - شیوه‌نامه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان اتباع (دانشجویان)

قابل توجه دانشجویان اتباع (غیر ایرانی)

بدینوسیله شیوه‌نامه جدید ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان اتباع غیر ایرانی در رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه ، آگهی می‌گردد.

برای مشاهده کلیک کنید

(توجه: در صورتیکه از سرعت کافی خط اینترنت برخوردار نیستید ، تا بازشدن فایل کمی صبر کنید)

" آموزش "

  • ۹۲/۰۳/۲۸
  • ۹۴ نمایش