مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی حرفه‌ای

مددکاری قضایی مهر 1392

آن دسته از دانشجویانی که تمایل به ارائه پروژه دارند می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته قبل از ارائه پروژه نسبت به ارسال کار انجام شده خود، به آدرس ایمیل استاد داور (آقای عاشوری) جهت بررسی اقدام نمایند:

آدرس ایمیل چنین است:

Ashouriahmad91@yahoo.com

 

ضمناً جلسه دفاع گروه کارشناسی حرفه‌ای مددکاری قضایی

روزهای سه‌شنبه هر هفته ساعت 13:30

برگزار می‌گردد (با تعیین وقت قبلی) که دانشجویان باید نسبت به تهیه فرم نمره و فرم زمان ارائه پروژه اقدام نمایند.

"آموزش"

  • ۹۴/۰۵/۱۳
  • ۱۴۲ نمایش